Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

misanthrope
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viaatramentovva atramentovva
misanthrope
0006 a95b
Reposted fromxanth xanth viaPrzygnebiona Przygnebiona
misanthrope
9654 7d14 500
Shiba Inus
Reposted fromMerari Merari viaOnimaru Onimaru
misanthrope


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viarefuge refuge

March 25 2017

misanthrope
Play fullscreen
Niczym list

March 09 2017

2457 8601
Reposted fromamatore amatore viaatramentovva atramentovva
misanthrope
1926 8c77
Reposted fromvandalize vandalize viaatramentovva atramentovva

March 05 2017

1983 e1fc 500

hellish-b0y:

Palo Alto (2013)

1983 e1fc 500

hellish-b0y:

Palo Alto (2013)

2703 3cf5 500

loverintherye:

holymoly this is beautiful

8711 4a77 500
misanthrope
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive vialilacwine lilacwine

March 04 2017

misanthrope
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viaoversensitive oversensitive
misanthrope
4752 fae4 500

cinemabun:

Trans-Europ-Express (Alain Robbe-Grillet, 1966)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

March 02 2017

misanthrope
0810 6a5b
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

March 01 2017

misanthrope
7200 967e
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive

February 26 2017

misanthrope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl